PUNCOVÉ ZNAČKY

Slovenské a zahraničné puncové značky

Puncové značky sú zákonom dané označenie produktov vyrobené z drahých kovov. Tieto značky sú zvyčajne malé pečate alebo symboly, ktoré nesú informácie o type kovu, jeho čistote a pôvode.

Štátne puncové označenie je officiálnym označením Slovenska a je povinné pre domáce výrobky. Toto štátne označenie garantuje kvalitu a pôvod výrobku a zaručuje, že výrobok spĺňa slovenské zákonné predpisy. Slovenské puncové označenie do drahých kovov aplikuje Slovenský puncový úrad. Na Slovensku je povinné štátnym puncom označiť zlaté výrobky od váhy 0,50g; strieborné výrobky od 3,00g.

Slovensko okrem vlastného puncového označenia uznáva aj puncové značky členských krajín Európskej únie a krajín, ktoré sú zmluvnými stranami Dohovoru o medzinárodnom označovaní kovov. To znamená, že ak kovový výrobok pochádza z inej krajiny EÚ alebo z krajiny uvedenom v dohovore a má príslušné puncové označenie, je akceptovateľný aj na Slovensku.

Zmluvné štáty: Rakúsko, Chorvátsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Fínsko, Maďarsko, Írsko, Izrael, Lotyšsko, Litva, Holandsko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Srbsko, Slovenská Republika, Slovinsko, Švédsko, Švajčiarsko, Spojené kráľovstvo.


ĎALŠIE ZAHRANIČNÉ PUNCOVÉ ZNAČKY


ÚVOD   /   SORTIMENT   /   SLUŽBY   /   OBRÚČKY   /   HODINKY   /   VÝKUP   /   RECENZIE   /   KONTAKT